Archive for február, 2015

  1. BlendRunner – nástroj na porovnanie soylentových alternatív

    Sľúbili sme (neraz!) nové, veľké veci. A jedna z nich je hotová.